Πολιτική cookies

Δήλωση προστασίας δεδομένων

ΕΜΑ Α.Ε. επεξεργάζεται τα δεδομένα σας στο πλαίσιο της χρήσης από εσάς του δικτυακός τόπος kumho.gr σύμφωνα με τους ισχύοντες νομικούς κανονισμούς.

1. Γενικά

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που εισάγετε συλλέγονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία και χρησιμοποιούνται από την ΕΜΑ Α.Ε. με σκοπό την εκτέλεση σύμβασης στο πλαίσιο της χρήσης από εσάς του δικτυακός τόπος kumho.gr. Εφόσον αυτό είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της σύμβασης, τα δεδομένα ενδέχεται να διαβιβάζονται στις εταιρείες που συνδέονται με την ΕΜΑ Α.Ε. σύμφωνα με τις παραγράφους 15 και επόμενες του νόμου περί Κεφαλαιουχικών Εταιρειών της Γερμανίας, όπως ορίζεται στους Δεσμευτικούς Εταιρικούς κανόνες της Continental.
 Στην περίπτωση που επιτρέπεται ή/και προβλέπεται από το νόμο, τα δεδομένα μπορούν να αξιολογηθούν για λόγους υποβολής αναφορών (π.χ. στατιστικά στοιχεία).
Τα δεδομένα σας συλλέγονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία και χρησιμοποιούνται μόνο σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς για την προστασία δεδομένων (π.χ. τη συγκατάθεσή σας).
Για την εξασφάλιση της παροχής των του δικτυακός τόπος kumho.gr (π.χ. τεχνική υποστήριξη), διαβιβάζουμε δεδομένα στον πάροχο υπηρεσιών μας,

Σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις, όλα τα δεδομένα σας αντιμετωπίζονται ως αυστηρώς εμπιστευτικά.

2. Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων

ΕΜΑ Α.Ε. αποθηκεύει μόνο δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν τους χρήστες των ιστότοπων kumho.gr της εφόσον έχει δοθεί η σχετική συγκατάθεση. Τα μόνα δεδομένα που αποθηκεύονται αφορούν την ημερομηνία και την ώρα της επίσκεψης, τις σελίδες όπου έγινε η επίσκεψη, τη χρήση κέρσορα στον ιστότοπο, τις λειτουργίες της σελίδας που χρησιμοποιήθηκαν, και τον ιστότοπο από τον οποίο ο χρήστης απέκτησε πρόσβαση στους ιστότοπους της Kumho. Η διεύθυνση IP μεταδίδεται ανώνυμα και χρησιμοποιείται μόνο για τον προσδιορισμό μιας γεωγραφικής θέσης σε επίπεδο πόλης. ΕΜΑ Α.Ε. χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες για να μετρήσει τη δραστηριότητα στον ιστότοπο, να δημιουργήσει στατιστικά στοιχεία και να βελτιώσει τις υπηρεσίες και τις πληροφορίες που παρέχονται μέσω των ιστότοπων.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη διεκπεραίωση ερωτημάτων στο πλαίσιο της συγκατάθεσης που παρέχεται ή σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς για την προστασία δεδομένων. Με βάση τις νομικές απαιτήσεις, η Kumho έχει επιβάλει γενικούς, ενιαίους και εσωτερικούς Κανόνες Προστασίας Δεδομένων που ρυθμίζουν την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας.

ΕΜΑ Α.Ε. αποθηκεύει τα δεδομένα που καταχωρούνται στους ιστότοπους και τα δεδομένα που παρέχονται για τη διαδικασία όπως όνομα, εταιρεία, e-mail, διεύθυνση και τηλέφωνο μόνο για το σκοπό της προσωπικής επικοινωνίας μαζί σας. Τα δεδομένα αποθηκεύονται ή/και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για το σκοπό της επεξεργασίας του ερωτήματος/του προβληματισμού/της συμμετοχής σας στο διαγωνισμό. Τα δεδομένα σας διαγράφονται μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας του ερωτήματος/του προβληματισμού σας, υπό την προϋπόθεση ότι αυτή η διαγραφή δεν αντίκειται σε τυχόν νομικές υποχρεώσεις για τη διατήρηση αρχείων.

3. Τα δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων

3.1 Έχετε υπόψη ότι, ως υποκείμενο των δεδομένων, σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων της ΕΕ (ΓΚΠΔ ΕΕ), έχετε τα κάτωθι δικαιώματα σε σχέση με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας:

Δικαιώματα ενημέρωσης βάσει του Άρθρου 13 και του Άρθρου 14 του ΓΚΠΔ ΕΕ
Δικαίωμα πρόσβασης βάσει του Άρθρου 15 του ΓΚΠΔ ΕΕ
Δικαίωμα διόρθωσης βάσει του Άρθρου 16 του ΓΚΠΔ ΕΕ
Δικαίωμα διαγραφής βάσει του Άρθρου 17 του ΓΚΠΔ ΕΕ
Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας βάσει του Άρθρου 18 του ΓΚΠΔ ΕΕ
Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων βάσει του Άρθρου 20 του ΓΚΠΔ ΕΕ

Αν έχετε ερωτήσεις για το θέμα αυτό, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον προϊστάμενο της προστασίας δεδομένων μέσω e-mail στο: info@ema.gr.
 
3.2 Σύμφωνα με το Άρθρο 21 του ΓΚΠΔ ΕΕ, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή, την επεξεργασία/αποθήκευση και τη χρήση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας οποτεδήποτε. Η συγκατάθεση πρέπει να ανακαλείται γραπτώς στην ΕΜΑ Α.Ε., Γαλήνης 17,  Κηφισιά, 14564 Αθήνα, Ελλάδα ή αποστέλλοντας e‑mail στο info@ema.gr.

3.3 Μπορείτε σε κάθε περίπτωση να επικοινωνήσετε με τους υπεύθυνους προστασίας δεδομένων γραπτώς (και με e-mail) για να υποβάλετε ερωτήσεις ή παράπονα. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με τις αρμόδιες αρχές προστασίας δεδομένων, κατά περίπτωση.

4. Προστασία αποθηκευμένων δεδομένων

Η εταιρεία μας και χρησιμοποιεί τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που παρέχετε από χειρισμό, απώλεια, καταστροφή ή πρόσβαση από μη εξουσιοδοτημένα άτομα. Τα μέτρα ασφαλείας βελτιώνονται συνεχώς και προσαρμόζονται σύμφωνα με την τελευταία τεχνολογία. Τα παρεχόμενα δεδομένα που δεν είναι κρυπτογραφημένα θα μπορούσαν ενδεχομένως να προβληθούν από τρίτους. Για το λόγο αυτό, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι, όσον αφορά τη μετάδοση δεδομένων μέσω του Διαδικτύου (π.χ. μέσω e-mail), η ασφαλής μεταφορά δεν είναι εγγυημένη. Συνεπώς, τα ευαίσθητα δεδομένα είτε δεν πρέπει να μεταδίδονται καθόλου είτε μόνο μέσω ασφαλούς σύνδεσης (SSL). Αν αποκτήσετε πρόσβαση σε σελίδες και αρχεία και στη συνέχεια σας ζητηθεί να εισαγάγετε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, λάβετε υπόψη ότι η μετάδοση τέτοιων δεδομένων μέσω του Διαδικτύου μπορεί να μην είναι ασφαλής και ότι υπάρχει κίνδυνος να προβληθούν και να υποβληθούν σε χειρισμό από μη εξουσιοδοτημένα άτομα.

5. Cookies

Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, ενδέχεται να αποθηκευτούν πληροφορίες στον υπολογιστή σας με τη μορφή cookies. Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη διασφάλιση της λειτουργίας των ιστότοπων. Άλλα cookies (π.χ. σχετικά με τη χρήση του ιστότοπου) δημιουργούνται μόνο με βάση τη συγκατάθεσή σας. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε να μην αποδεχτείτε τα cookies στις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας. Εντούτοις, έχετε υπόψη ότι σε αυτή την περίπτωση ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πλήρως διάφορες λειτουργίες αυτού/αυτών του/των ιστότοπου.  

6. Google Analytics

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί Google Analytics, ένα εργαλείο ανάλυσης ιστού από την Google Inc. («Google»). Το Google Analytics χρησιμοποιεί cookies, τα οποία είναι αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας, για να βοηθήσουν τον ιστότοπο να αναλύσει με ποιον τρόπο οι χρήστες χρησιμοποιούν τον ιστότοπο. Οι πληροφορίες που παράγονται από το cookie σχετικά με τη χρήση από εσάς αυτών των ιστότοπων θα μεταδίδονται και θα αποθηκεύονται σε έναν διακομιστή της Google στις ΗΠΑ.

Σε περίπτωση ενεργοποίησης της ανωνυμοποίησης διεύθυνσης IP, η Google θα περικόψει/καταστήσει ανώνυμη την τελευταία οκτάδα της διεύθυνσης IP για τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και για άλλα συμβαλλόμενα μέρη στη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η πλήρης διεύθυνση IP αποστέλλεται και συντομεύεται από τους διακομιστές της Google στις ΗΠΑ. Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί ενεργή ανωνυμοποίηση IP. Για λογαριασμό του παρόχου του ιστότοπου, η Google θα χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες για την αξιολόγηση της χρήσης από εσάς του ιστότοπου, την κατάρτιση αναφορών σχετικά με τη δραστηριότητα του ιστότοπου για τον πάροχο του ιστότοπου και την παροχή άλλων υπηρεσιών που σχετίζονται με τη δραστηριότητα του ιστότοπου και τη χρήση του διαδικτύου στον πάροχο του ιστότοπου.

Η Google δεν θα συσχετίσει τη διεύθυνση IP σας με άλλα δεδομένα που κατέχει η Google. Τα cookies στον ιστότοπό μας χρησιμοποιούνται μόνο με βάση τη συγκατάθεσή σας. Επιπλέον, μπορείτε να αποτρέψετε μόνιμα την αποθήκευση των cookies κάνοντας τις κατάλληλες αλλαγές στις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας. Θα θέλαμε, ωστόσο, να επισημάνουμε ότι, εάν το κάνετε αυτό, ίσως να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πλήρως όλες τις λειτουργίες αυτού του ιστότοπου. Επιπλέον, μπορείτε να αποτρέψετε τη συλλογή και χρήση δεδομένων από την πλευρά της Google (cookies και διεύθυνση IP) κάνοντας λήψη και εγκαθιστώντας το plug-in του προγράμματος περιήγησης που είναι διαθέσιμο στο: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

 Τα cookies στον ιστότοπό μας αποθηκεύονται μόνο με βάση τη συγκατάθεσή σας. Επιπλέον, μπορείτε να αποτρέψετε μόνιμα την αποθήκευση των cookies κάνοντας τις κατάλληλες αλλαγές στις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας. Θα θέλαμε, ωστόσο, να επισημάνουμε ότι, εάν το κάνετε αυτό, ίσως να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πλήρως όλες τις λειτουργίες αυτού του ιστότοπου.

 7. Κοινή χρήση σε κοινωνικά δίκτυα:

Αν χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία «Share» στον ιστότοπό μας, δεν μεταδίδονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στην αντίστοιχη υπηρεσία των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Αν χρησιμοποιήσετε το δικό σας προφίλ για να μοιραστείτε το περιεχόμενο του ιστότοπού μας, δεν έχουμε καμία επιρροή στο περιεχόμενο και στο εύρος των δεδομένων που συλλέγονται από αυτά τα δίκτυα. Οι όροι χρήσης και οι πολιτικές απορρήτου του αντίστοιχου κοινωνικού δικτύου ισχύουν εν προκειμένω.

Αν επισκεφθείτε έναν από τους ιστότοπούς μας με ενσωματωμένα βίντεο, ο Explorer δεν θα δημιουργήσει αυτόματα σύνδεσμο στο διακομιστή στο κατάλληλο δίκτυο. Κάνοντας κλικ στο ενσωματωμένο βίντεο δίνετε τη συγκατάθεσή σας για επικοινωνία με τον προαναφερόμενο ιστότοπο και για την τοποθέτηση cookies από αυτόν τον ιστότοπο. Κάνοντας κλικ στο ενσωματωμένο βίντεο, η πληροφορία ότι επισκεφθήκατε τον ιστότοπό μας θα μεταβιβαστεί αυτόματα στον διαχειριστή του προαναφερόμενου ιστότοπου και θα τοποθετηθούν cookies από τον προαναφερόμενο ιστότοπο.

Αν είστε συνδεδεμένοι στον προαναφερόμενο ιστότοπο ενώ επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, τα διαβιβαζόμενα δεδομένα θα συσχετιστούν με το λογαριασμό χρήστη σας. Αν θέλετε να αποτρέψετε ένα δίκτυο να συνδέσει πληροφορίες με το λογαριασμό χρήστη σας κατ’ αυτόν τον τρόπο, παρακαλείστε να αποσυνδεθείτε από το αντίστοιχο δίκτυο πριν κάνετε κλικ στο αντίστοιχο βίντεο.

Ακόμα και εάν δεν είστε εγγεγραμμένο μέλος του προαναφερόμενου ιστότοπου, ή δεν είστε συνδεδεμένος εκείνη τη στιγμή, τα δεδομένα σας ενδέχεται να αποθηκευτούν από τον διαχειριστή του προαναφερόμενου ιστότοπου αφότου κάνετε κλικ στο αντίστοιχο βίντεο. Δεν έχουμε καμία επιρροή στην τοποθέτηση cookies τρίτων και στο εύρος και στο περιεχόμενο των δεδομένων που συλλέγονται από τον προαναφερόμενο ιστότοπο ή στον τρόπο χρήσης αυτών των δεδομένων. Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε τις πολιτικές απορρήτου του προαναφερόμενου ιστότοπου.

Η KUMHO ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ